Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekijkt hoe gezond Nederland is en hoe de gezondheid van Nederlanders wordt beïnvloed. Ter bescherming van de volksgezondheid doen we onder andere onderzoek naar de veiligheid van medische producten, geneesmiddelen en voedsel. Ook brengen we de leefstijl van Nederlanders in kaart. Want hoe we bewegen, wat we eten en of we wel of niet roken is van invloed op onze gezondheid.

Het RIVM is toonaangevend als het gaat om de relatie van de leefomgeving met onze gezondheid en ondersteunt overheden met kennis en kunde. Zo houden wij een vinger aan de pols door de kwaliteit van lucht, water en bodem te monitoren. En verrichten wij metingen als zich een ongeval of calamiteit voordoet, waarbij stoffen vrijkomen die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid en het milieu. Ook doen wij al 50 jaar onderzoek naar verschillende vormen van straling, bijvoorbeeld van radioactieve stoffen, lichtbronnen, hoogspanningslijnen en mobiele telefoons.

Daarnaast speelt het RIVM in op nieuwe milieuvraagstukken en nieuwe vragen die de samenleving stelt: Blijven er geneesmiddelen vanuit ons afvalwater achter in het milieu? Nanotechnologie biedt kansen, maar zijn er ook gezondheidsrisico’s verbonden aan deze technologie? Het RIVM wil de transitie naar een duurzame samenleving en een groene economie ondersteunen, zodat ook toekomstige generaties in een gezonde omgeving kunnen leven.