De huisvestingsambitie van het Rijskinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het creëren van een ‘Ontmoetingsplaats in dienst van Mens & Milieu’. Het RIVM wil een huisvesting waarin publiek, professionals en overheden elkaar kunnen ontmoeten om informatie te verkrijgen en uit te wisselen over de gezondheid van de mens en haar leefmilieu. Een locatie die uitgroeit tot hét sciencepark op het gebied van volksgezondheid en milieu.

 

Taken

Het Projectbureau Nieuwe Huisvesting bereidt de eisen en de ingebruikname voor van een goed functionerende huisvesting op een geschikte locatie. Naast de realisatie van de toekomstige huisvesting voor het RIVM, behoren ook eventuele afstoting van huisvestingsonderdelen op de huidige locatie en communicatie over het project tot de taken van het projectbureau.

Samenwerking

Het RIVM voert het huisvestingsproject uit in samenwerking met de Rijksgebouwendienst (Rgd Rijksgebouwendienst (Rijksgebouwendienst)). Beide partijen hebben hierin hun eigen verantwoordelijkheden en taken, zoals afgesproken in het Rijkshuisvestingsstelsel.
Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), het ministerie van Financiën, Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf)) en de Inspectie Rijksfinanciën hebben een bepalende rol voor wat betreft de mogelijkheden en de kaders.

Dit organisatieonderdeel staat onder leiding van mw. V. (Veronique) Marks.

Contact
 

Projectbureau Nieuwe Huisvesting

Contactgegevens

Telefoon

030 - 274 70 35

Telefax

030 - 274 44 67

E-mail

pnh-info@rivm.nl