Hier vindt u de RTCregionaal tuberculose consulenten-Nieuwsbrief van 2013 nr 1