Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland. Surveillance en ontwikkelingen in 2020-2021

Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland. Surveillance en ontwikkelingen in 2020-2021

Go to abstract

Samenvatting

In 2020 zijn 1.026.872 kinderen en zwangere vrouwen gevaccineerd via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). In totaal kregen zij 2.205.249 vaccinaties. De vaccinatiegraad in Nederland is licht gestegen, net als het jaar ervoor. Het betreft kinderen die hun vaccinatie(s) bijna allemaal vóór de uitbraak van het coronavirus SARS-CoV-2 kregen. Het lijkt erop dat de maatregelen om het coronavirus te bestrijden weinig negatieve invloed hebben gehad op het aantal kinderen dat in 2020 is gevaccineerd. De precieze vaccinatiegraad voor deze kinderen kan pas later worden berekend omdat dan pas alle benodigde cijfers bekend zijn.

In 2020 kregen minder mensen dan in 2019 een ziekte waartegen binnen het RVP wordt gevaccineerd. Dit komt heel waarschijnlijk door de coronamaatregelen zoals afstand houden en handen wassen. De daling geldt vooral voor kinkhoest (943), bof (64), pneumokokkenziekte (ongeveer 1.500) en mazelen (2). Er waren geen meldingen van rodehond en polio in 2020. Er zijn 3 patiënten met difterie en 2 met tetanus gemeld. Ook het aantal meldingen van meningokokkenziekte type W (12) is verder gedaald na de invoering van deze vaccinatie in het RVP in 2019. Alleen Haemophilus influenzae type b (Hib) kwam vaker voor.

Het aantal meldingen steeg van 39 in 2019 naar 68 in 2020. Het RIVM onderzoekt de oorzaak. Het aantal meldingen van chronische hepatitis B (825) daalde met ongeveer een derde vergeleken met 2019. Dit aantal is waarschijnlijk lager omdat mensen tijdens de coronapandemie minder vaak naar een dokter gingen. Deze ziekte geeft lange tijd weinig klachten, waardoor hij meestal toevallig wordt ontdekt.

De Gezondheidsraad adviseerde in juni 2021 om het vaccin tegen het rotavirus aan alle kinderen aan te bieden. In september 2021 heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om meer risicogroepen uit te nodigen voor de griepvaccinatie, onder wie zwangere vrouwen.

Het RIVM verzamelt en onderzoekt gegevens over hoe goed vaccinaties werken. Hieruit blijkt dat coronavaccinaties goed werken.

Abstract

In 2020, 1,026,872 children and pregnant women were vaccinated as part of the National Immunisation programme (NIP). They received a total of 2,205,249 vaccinations. Vaccination coverage in the Netherlands has increased slightly, just as it did in the previous year. This concerns children who received most of their vaccinations before the SARS-CoV-2 outbreak. It appears the measures that were implemented to control the COVID-19 pandemic had little negative effect on the number of children that were vaccinated in 2020. The exact vaccination coverage for these children cannot be calculated until a later date as not all of the necessary data is available at this time.

In 2020, fewer people fell ill due to a disease that is included in the NIP vaccination schedule compared to 2019. This is very likely due to COVID-19 control measures such as social distancing and handwashing. The decrease was observed primarily for pertussis (943), mumps (64), pneumococcal disease (approximately 1,500 cases), and measles (2). There were no notifications of rubella and polio in 2020. There were 3 confirmed cases of diphtheria and 2 confirmed cases of tetanus. The number of notifications for meningococcal disease caused by serotype W (12) decreased further after introduction of the vaccine into the NIP in 2019. Only Haemophilus influenzae type b (Hib) occurred more frequently than in 2019. The number of notifications increased from 39 in 2019 to 68 in 2020. The RIVM is currently investigating the cause of this increase.

The number of chronic hepatitis B notifications (825 cases) decreased by about 30 percent compared to 2019. This is probably the result of a decrease in doctors’ visits and therefore diagnoses during the COVID-19 pandemic. It takes a long time for hepatitis B to cause noticeable symptoms, which means it is usually discovered by chance.

In June 2021, the Health Council of the Netherlands recommended offering routine rotavirus vaccination to all children. In September 2021, the council recommended inviting more risk groups for flu vaccination, including pregnant women.

The RIVM collects and analyses data on the effectiveness of vaccination. These analyses show that COVID-19 vaccines are effective.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
10.073 kb