Aankondiging Vasteprik-dag 2012 | Nieuwe folders per prikmoment | Voortgang invoering algemene hepatitis B-vaccinatie | Onderzoek naar acceptatie hepatitis B-vaccinatie | Toedienen DKTP difterie kinkhoest tetanus polio (difterie kinkhoest tetanus polio)-Hib haemophilus influenzae type b (haemophilus influenzae type b)-HepB hepatitis B (hepatitis B) zonder Hib |

In de rechterkolom kunt u het document downloaden.