Wijzigingen in het Rijksvaccinatieprogramma in 2011 | Consequenties voor de dagelijkse praktijk | Poliofilm