Inhoudsopgave:

Redactioneel
Algemeen
Arbo
Medische toepassingen
Consument en voeding
Milieu
Biociden
Regelgeving
Gezondheidbanner


Een mooi idee: het opzetten van één overkoepelend EU Europese Unie (Europese Unie) register voor consumentenproducten met nanomaterialen. Het zou de grootst mogelijke transparantie bieden richting alle partijen in de samenleving. Duidelijkheid alom waar nanomaterialen belanden in de boodschappenmand van de Europese burger. Maar de Europese Commissie haalde onlangs een ferme streep door het plan. De resultaten van een ‘impactstudie’ onderbouwden het besluit in Brussel. Het RIVM zet vraagtekens bij belangrijke onderdelen van deze studie. Impact blijkt opnieuw een rekbaar begrip te zijn!
De “EU Nano-Observatory” moet het alternatief zijn voor het register. Dit systeem wordt gevoed met al beschikbare informatie over nanomaterialen in consumentenproducten, onder meer uit REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals). Het RIVM onderschrijft dit aspect vanuit het principe ‘enkelvoudige invoer, meervoudig gebruik’, al zal de REACH-informatie vaak weinig specifiek zijn. Een andere achilleshiel van “EU Nano-Observatory” ligt zonder twijfel bij het vrijwillige karakter ervan. Eerdere verzoeken om vrijwillige informatie kregen te vaak geen passend antwoord.

 

Versnelde risicobeoordeling van nanomaterialen komt dichterbij

Voor chemische stoffen wordt versnelling in de risicobeoordeling gezocht in het groeperen van stoffen van vergelijkbare toxiciteit of werkingsmechanisme. Voor nanomaterialen is het systematisch groeperen nog een brug te ver, maar er zijn belangrijke stappen gezet richting groeperen en versnelde risicobeoordeling van nanomaterialen. Lees meer

‘EU Nano Observatory’ als alternatief voor Europees register voor nanomaterialen

De Europese Commissie is geen voorstander van een geharmoniseerd Europees register voor producten met nanomaterialen. De ‘EU Nano Observatory’, een website voorzien van goede informatie over nanomaterialen, is wellicht een passend en haalbaar alternatief. Lees meer

LICARA NanoSCAN: snelle screening van voordelen en risico’s van nanoproducten

De LICARA NanoSCAN brengt zowel voordelen als risico’s van nanoproducten in beeld gedurende de gehele levenscyclus. De NanoSCAN helpt bedrijven tot goede keuzes te komen voor hun portfolio. Lees meer

banner

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan nanozilverdeeltjes

Wetenschappers hebben een specifieke grenswaarde berekend voor beroepsmatige blootstelling aan nanozilverdeeltjes. De voorgestelde grenswaarde ligt ongeveer een factor 500 lager dan de huidige grenswaarde voor zilverstof. Lees meer

banner

Nieuwe ontwikkelingen voor therapie met nanogeneesmiddelen

Nanotechnologie krijgt steeds vaker een plek in de ontwikkeling van behandelmethodes voor kanker. Over ‘plasmonic nanobubbles’ en meer slimme toepassingen in de oncologische geneeskunde. Lees meer

European Technology Platform Nanomedicine: Strategic Research & Innovation Agenda gepubliceerd

Het European Technology Platform Nanomedicine (ETPN) presenteert een “Strategic Research & Innovation Agenda”. De focus ligt op het gecontroleerde gebruik van nanotechnologieën in de gezondheidszorg. Samenwerking is de sleutelfactor tot succes. Lees meer

Nanodeeltjes als allergietherapie

Allergische reacties zijn mogelijk verleden tijd door de ontwikkeling van een op nanotechnologie gebaseerde behandelmethode. Nanodeeltjes in de rol van het paard van Troje. Lees meer


Woodrow Wilson ‘Nanotechnology Consumer Products Inventory’ vernieuwd

De Woodrow Wilson ‘Nanotechnology Consumer Products Inventory’ is recentelijk hernieuwd. Dit overzicht van consumentenproducten waarin nanomaterialen zijn toegepast bevat nu meer details in de beschrijving van het materiaal en de toepassing. Lees meer

Veiligheidsbeoordeling van nanozinkoxide in voedselcontactmaterialen

EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit) publiceerde een wetenschappelijke opinie over de veiligheidsbeoordeling van nanozinkoxidedeeltjes voor gebruik in voedselcontactmaterialen. Deze deeltjes moeten ervoor zorgen dat producten langer vers blijven. Lees meer

banner

Ontwikkelingen binnen de milieurisicobeoordeling van nanomaterialen

Diverse nieuwe inzichten moeten zorgen voor een betere onderbouwing van de milieurisicobeoordeling van nanodeeltjes. Bijvoorbeeld het meer grip krijgen op het (eco)toxicologische werkingsmechanisme. Lees meer

Nanomaterialen in afvalstromen

Met de toename van industriële en commerciële toepassingen van nanodeeltjes groeit ook de hoeveelheid nanodeeltjes in afvalstromen. De OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation for Economic Co-operation and Development) vindt de onzekerheden rond de mogelijke risico’s voor mens en milieu reden tot zorg. Tijd voor een ‘circular product design’ voor nanoproducten? Lees meer

banner

Praktische richtlijnen nodig voor nanobiociden

De Europese Biocidenverordening omvat specifieke informatievereisten voor nanomaterialen. De praktische richtlijnen voor het aanleveren van nanospecifieke gegevens ontbreken vooralsnog. Lees meer

banner

Geen aanpassing REACH-Bijlagen voor 2018 deadline

De Europese Commissie mist de deadline voor de aanpassing van de REACH-Annexen voor nanomaterialen. Deze zijn daarom niet van kracht voor juni 2018, de laatste registratie-deadline van de geleidelijk geïntegreerde stoffen. Dit leidt tot ongewenste gevolgen, waaronder een vertraging in het beschikbaar komen van informatie over risico’s. Lees meer

banner

Opname nanomaterialen door de cel

Nieuw onderzoek toont hoe cellen nanomaterialen op nemen. De wetenschappers concluderen dat de opnameroute bepalend is voor zowel de risico’s als de effectiviteit van het nanomateriaal. Lees meer