Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om materialen met hele kleine afmetingen te maken, te veranderen of te gebruiken. We noemen dat nanotechnologie. De nanomaterialen die hieruit voortkomen hebben interessante nieuwe eigenschappen. Zo worden niet-geleidende stoffen bijvoorbeeld geleidend, of ondoorzichtige materialen transparant. Dat komt doordat nanodeeltjes waaruit de nanomaterialen bestaan, zich anders gedragen en anders reageren op hun omgeving.

Toepassingsgebieden

Nanotechnologie wordt op veel gebieden ingezet. Voorwerpen kunnen bijvoorbeeld extra sterk gemaakt worden en zonnecellen kunnen beter werken. Ook maakt de technologie het mogelijk om heel gericht medicijnen op de plek in het lichaam te brengen waar het nodig is. Vanwege deze veelbelovende eigenschappen wordt er veel geïnvesteerd door overheid en bedrijfsleven in nanomaterialen en is de technologie niet meer weg te denken uit onze samenleving. Over de risico’s van het gebruik van nanomaterialen voor de mens het milieu is echter nog weinig bekend. Er zijn aanwijzingen dat sommige nanomaterialen schadelijk zijn en anderen niet. Het is niet bekend waarom sommige materialen schadelijk zijn.

Zicht op risico’s

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet onderzoek naar de risico’s van nanomaterialen. Ook brengt het kennis daarover bij elkaar in het Kennis en informatiepunt Risico’s van nanomaterialen (KIR-nano). Met deze kennis kunnen bestaande wettelijke kaders die toezien op de veiligheid van stoffen en producten met nanotechnologie, worden verbeterd. Het RIVM werkt mee aan de risicobeoordeling van nanomaterialen en verstrekt onafhankelijke, betrouwbare informatie.

Oog voor kansen

De overheid wil de kansen die nanotechnologie biedt stimuleren. Het RIVM spant zich in om innovatie te ondersteunen met kennis en expertise over risico’s en regelgevende kaders. Tegelijkertijd maakt dit voor het RIVM duidelijk aan welke kennis in de praktijk de meeste behoefte is. Om de onafhankelijkheid te waarborgen wordt de kennis en expertise van het RIVM niet gebruikt om specifieke producten voor fabrikanten te ontwikkelen.