Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om materialen met hele kleine afmetingen te maken, te veranderen of te gebruiken. We noemen dat nanotechnologie. De nanomaterialen die producenten hiermee maken hebben interessante nieuwe eigenschappen. Zo worden niet-geleidende stoffen bijvoorbeeld geleidend, of ondoorzichtige materialen doorzichtig. Dat komt doordat nanodeeltjes waaruit de nanomaterialen bestaan, zich anders gedragen en anders reageren op hun omgeving.

Toepassingsgebieden

Nanotechnologie kan je gebruiken om voorwerpen extra sterk te maken. Of om zonnecellen beter te laten werken. Ook maakt de technologie het mogelijk om medicijnen heel precies terecht te laten komen op de plek waar het in het lichaam nodig is. Vanwege deze veelbelovende eigenschappen investeren overheid en bedrijfsleven in nanomaterialen. En is de technologie niet meer weg te denken uit onze samenleving.

Zicht op risico’s

Over de risico’s van het gebruik van nanomaterialen is soms al wat bekend. Maar vaak niet genoeg voor een goede beoordeling van het risico voor de mens en het milieu. Sommige nanomaterialen zijn schadelijk en anderen niet. Het is niet altijd bekend waarom sommige materialen schadelijk zijn. Het RIVM doet onderzoek naar de risico’s van nanomaterialen.

Kennis samenbrengen

Het RIVM brengt kennis over de risico’s van nanomaterialen bij elkaar in het Kennis en Informatiepunt Risico’s van nanomaterialen (KIR-nano). Met deze kennis verbetert het RIVM de bestaande wettelijke kaders die gaan over de veiligheid van stoffen en producten met nanotechnologie. Het RIVM werkt mee aan de risicobeoordeling van nanomaterialen en geeft onafhankelijke en betrouwbare informatie.

Oog voor kansen

De overheid wil de kansen die nanotechnologie biedt aanmoedigen. Het RIVM ondersteunt innovatie met kennis en expertise over risico’s en regelgevende kaders. Dit maakt voor het RIVM ook duidelijk welke kennis professionals in de praktijk het meest nodig hebben. Het RIVM gebruikt de kennis en expertise niet om specifieke producten voor fabrikanten te ontwikkelen. Dit waarborgt onze onafhankelijkheid.

Geavanceerde materialen

Geavanceerde materialen is een ander onderwerp waarvoor het RIVM kennis verzameld. Het gaat om producten, chemicaliën en materialen die bepaalde gewenste eigenschappen hebben. Bedrijven maken deze vaak als combinatie van meerdere materialen. Hier is vaak nanotechnologie voor nodig. De risico’s van geavanceerde materialen zijn mogelijk anders. Ze wijken af van al bekende chemische stoffen en (nano)materialen. Het is nog onduidelijk of wetten en regels voor chemische stoffen, inclusief de aanpassingen voor nanomaterialen voldoen. Werken ze ook goed voor de eventuele risico’s van geavanceerde materialen? Het RIVM doet hier onderzoek naar.

Nanotechnologie op film

In deze video wordt verteld wat nanotechnologie is en op welke manier het RIVM zich hier mee bezig houdt.