Deze signaleringsbrief wordt drie maal per jaar opgesteld door het Kennis-en Informatiepunt Risico’s van Nanotechnologie (KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie)-nano) van het RIVM. KIR-nano richt zich op de potentiële risico’s van nanotechnologie voor mens en milieu in opdracht van de Nederlandse overheid. Met deze signaleringsbrief wil KIR-nano overheid, professionals en andere geïnteresseerden informeren over de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het veld van risico’s van nanotechnologie.

ALGEMEEN

Safe-by-Design: vragenlijst voor ontwikkelaars van nano-producten

ARBO

Veilig gebruik nanomaterialen in de keramische industrie?

GEZONDHEID

Te weinig kennis over effecten van nanomaterialen op voortplanting en ontwikkeling

Nieuwe ontwikkeling in testen op veiligheid van nanomaterialen: “Adverse Outcome Pathways”

Nog veel onduidelijk over huidopname van nanodeeltjes

CONSUMENT EN VOEDING

Onderzoek naar titaniumdioxide nanodeeltjes in hedendaagse lifestyleproducten

MILIEU

Nanodeeltjes uit batterijen veranderen mogelijk bacteriën in het milieu

MEDISCHE TOEPASSINGEN

Hoe test je de veiligheid van nanogeneesmiddelen voor het immuunsysteem?

REGELGEVING

Bedrijven moeten meer gegevens leveren over nanomaterialen onder REACH