Deze signaleringsbrief wordt drie maal per jaar opgesteld door het Kennis-en Informatiepunt Risico’s van Nanotechnologie (KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie) kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie -nano) van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . KIR-nano richt zich op de potentiële risico’s van nanotechnologie voor mens en milieu in opdracht van de Nederlandse overheid. Met deze signaleringsbrief wil KIR-nano overheid, professionals en andere geïnteresseerden informeren over de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het veld van risico’s van nanotechnologie.

ALGEMEEN

ChemSec noemt koolstofnanobuisjes zorgwekkend

ARBO

Veel koolstofvezels in de lucht door zagen en frezen in composietmateriaal

CONSUMENT EN VOEDING

Welke ontwikkelingen van nanovoeding verdienen aandacht?

GEZONDHEID

Nieuw inzicht in gezondheidseffecten voor koolstofnanobuisjes

MILIEU

Te weinig aandacht voor genetische effecten nanomaterialen in planten

MEDISCHE TOEPASSINGEN

Nieuw antibioticum van grafeenoxide kan antibioticaresistentie voorkomen

Uitdagingen in regelgeving medische toepassingen nanotechnologie