Handhygiëne is de meest effectieve manier om infecties in gezondheidsinstellingen te voorkomen. Door de WHO World Health Organization (World Health Organization ) is een toolkit ontwikkeld om handhygiëne te verbeteren. Het projectteam van SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) (Surveillance Netwerk Infectieziekten in Verpleeghuizen) heeft deze toolkit voor de verpleeghuizen in het Nederlands vertaald.

De middelen uit de Toolkit Handhygiëne verpleeghuizen ( SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen)) zijn verouderd en daarom niet meer te downloaden. Nieuwe middelen zijn in ontwikkeling. Deze worden hier dan toegevoegd.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar sniv@rivm.nl.

De toolkit bestaat uit een implementatiegids en losse tools die u kunt inzetten om de compliance van handhygiëne te verbeteren. Als u aan het werk wilt gaan met de toolkit kunt u het beste de implementatiegids doornemen en de handhygiëne programma checklist invullen. Op de onderdelen waar u een nee scoort kunt u op pagina 3 zien welke tools er beschikbaar zijn om in te zetten. U kunt naar believen zelf tools toevoegen voor uw specifieke situatie. Momenteel zijn nog niet alle tools uit de WHO World Health Organization (World Health Organization ) toolkit voor de Nederlandse situatie beschikbaar. Zodra deze ontwikkeld zijn door het SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) team worden zij toegevoegd.

De volgende tabel vat alle 5 hoofdgroepen samen met de daarbij behorende activiteiten en tools.

Programma Handhygiëne

Groep

Activiteit

Tools

1. Management ondersteuning en instellingsbrede samenwerking

 • Overeenkomst over doel programma
 • Persoon aanwijzen die programma coördineert
 • Implementatiegids
 • Promotie video

2. Ondersteunende voorzieningen

 • Evalueer de huidige situatie van de instelling
 • Kies een goede handalcohol
 • Kies zorgvuldig goede plekken voor de alcoholdispensers
 • Plaats de dispensers
 • Evaluatie handhygiëne infrastructuur

3. Scholing en training

 • Maak een keuze hoe de scholing wordt verzorgd
 • School de medewerkers over handhygiëne
 • Maak een periodiek scholing programma
 • PowerPoint presentaties
 • Instructiefilmpjes
 • Feitenblad
 • Brochure handhygiëne

4. Reminders op de werkplek

 • Gebruik de posters en andere hulpmiddelen
 • Handhygiëne poster
 • Pamflet handhygiëne richtlijn
 • Screensaver

5. Evaluatie en feedback

 • Train observers
 • Maak een begin observatie meting
 • Toets na implementatie periodiek de handhygiëne
 • Maak na implementatie een follow-up
 • Observatie & Compliance tool
 • Zeep/handalcohol consumptiemeting
 • Toets handhygiëne zorgmedewerkers