Jaargemiddelde stikstofdioxideconcentratie

De concentratie van stikstofdioxide bleef in 2010 in het overgrote deel van Nederland onder de norm van de Europese Unie voor het jaargemiddelde (40 µg/m3 kubieke meter (kubieke meter)). Overschrijdingen traden nog wel op langs drukke verkeerswegen en incidenteel ook op locaties in grote steden die niet langs een drukke verkeersstraat of in de buurt van een snelweg liggen.

Uurgemiddelde stikstofdioxideconcentratie

Voor de blootstelling aan piekconcentraties van stikstofdioxide geldt een grenswaarde voor het uurgemiddelde van 200 µg/m3. Deze waarde mag niet vaker dan 18 maal per kalenderjaar worden overschreden. Overschrijding van deze grenswaarde is in Nederland al lang niet meer aan de orde, zo blijkt uit metingen. Wel komt het nog incidenteel voor dat uurwaarden boven de 200 µg/m3 worden bereikt. In 2010 was dit het geval op twee stations: een uur op het stadsstation Den Haag-Rebequestraat en op twee achtereenvolgende uren op het straatstation Amsterdam-Prins Bernhardplein.