Voor NO2 Stikstofdioxide zijn door de WHO advieswaarden opgesteld gericht op het beperken van de effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid van de mens. Deze waarden bestaan voor jaargemiddelde en voor uurgemiddelde concentraties en de EU European Union houdt vanaf 2010 deze normen aan als grenswaarden. De jaargemiddelde grenswaarde voor stikstofdioxide bedraagt 40 µg/m3 kubieke meter en de 1-uurs gemiddelde grenswaarde bedraagt 200 µg/m3. Voor de uurgemiddelde norm geldt dat deze niet vaker dan 18 keer per jaar overschreden mag worden. Nederland is één van de weinige EU-lidstaten die van de Europese Commissie tot 2015 uitstel heeft gekregen om aan de EU-richtlijn te voldoen.