Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in samenwerking met de ANVS nieuwe infographics ontwikkeld over straling. Deze infographics geven inzicht in de belangrijkste bronnen van ioniserende straling waar we aan blootgesteld worden, en geeft inzicht in hoe deze hoeveelheden zich tot elkaar verhouden. De infographics zijn op deze pagina te downloaden en mogen met bronvermelding worden gebruikt.

We staan dagelijks bloot aan ioniserende straling. Bronnen van ioniserende straling waarbij menselijk handelen een rol speelt kunnen door de Nederlandse overheid gereguleerd worden. Deze infographic geeft een overzicht van de belangrijkste bronnen van ioniserende straling.

De infographic 'Waar komt radioactiviteit vandaan?' geeft de belangrijskte bronnen van ioniserende straling weer waar mensen aan blootstaan. Een groot deel van deze straling is natuurlijk.


We staan allemaal aan straling bloot. Of dat voor onze gezondheid gevaarlijk is, hangt af van dosis en duur van blootstelling. In Nederland is de blootstelling gemiddeld 2,6 milliSievert per jaar.  Deze infographic geeft weer hoeveel de verschillende bronnen aan deze blootstelling bijdragen.

De infographic 'Blootstelling aan straling' geeft de bijdrage van de verschillende bronnen weer aan de jaarlijkse blootstelling aan straling (stralingstaart). Ook geeft de infographic weer dat deze blootstelling laag is en veilig is voor onze gezondheid.  Pas bij blootstelling aan veel hogere waarden is er mogelijk een gezondheidseffect. Het kleurverloop in de infographic geeft dit weer.