Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in samenwerking met de ANVS nieuwe infographics ontwikkeld over straling. Deze infographics geven inzicht in de belangrijkste bronnen van ioniserende straling waar we aan blootgesteld worden, en geeft inzicht in hoe deze hoeveelheden zich tot elkaar verhouden. De infographics zijn op deze pagina te downloaden en mogen met bronvermelding worden gebruikt.

Thumbnail

De infographic 'Waar komt radioactiviteit vandaan?' geeft de belangrijskte bronnen van ioniserende straling weer waar mensen aan blootstaan. Een groot deel van deze straling is natuurlijk.Thumbnail

De infographic 'Blootstelling aan straling' geeft de bijdrage van de verschillende bronnen weer aan de jaarlijkse blootstelling aan straling (stralingstaart). Ook geeft de infographic weer dat deze blootstelling laag is en veilig is voor onze gezondheid.  Pas bij blootstelling aan veel hogere waarden is er mogelijk een gezondheidseffect. Het kleurverloop in de infographic geeft dit weer.