Het RIVM heeft in samenwerking met de ANVS nieuwe infographics ontwikkeld over straling. Deze infographics geven inzicht in de belangrijkste bronnen van ioniserende straling waar we aan blootgesteld worden, en geeft inzicht in hoe deze hoeveelheden zich tot elkaar verhouden. De infographics zijn op deze pagina te downloaden en mogen met bronvermelding worden gebruikt.

Waar komt radioactiviteit vandaan?

We worden allemaal dagelijks blootgesteld aan ioniserende straling. Deze straling wordt ook wel radioactiviteit genoemd. Voor een belangrijk deel komt deze straling uit onze natuurlijke omgeving. Ook wordt straling gebruikt voor nuttige toepassingen, bijvoorbeeld in de geneeskunde. Denk aan röntgenfoto’s, een CT-scan of radiotherapie voor iemand met kanker. Straling kan leiden tot ongewenste gezondheidseffecten. Het is dus belangrijk dat de blootstelling aan straling zo laag mogelijk is. De overheid speelt hierbij een belangrijke rol met onderzoek, monitoring, wet- en regelgeving en voorlichting.

We staan dagelijks bloot aan ioniserende straling. Bronnen van ioniserende straling waarbij menselijk handelen een rol speelt kunnen door de Nederlandse overheid gereguleerd worden. Deze infographic geeft een overzicht van de belangrijkste bronnen van ioniserende straling.

Download Infographic 'Waar komt radioactiviteit vandaan?'


Blootstelling aan straling

Gemiddeld staan mensen in Nederland bloot aan 2,6 millisievert (mSv millisievert (millisievert)) straling per jaar. Dat is minder dan in de ons omringende landen. Bij straling denken veel mensen aan kerncentrales. Het aandeel straling dat we ontvangen door de nucleaire industrie is in werkelijkheid veel kleiner dan 1%, en daarmee zeer gering. Een veel grotere bijdrage, zowel in Nederland als wereldwijd, komt van het inademen van radioactieve stoffen die van nature in onze omgeving aanwezig zijn en door straling die wordt toegepast bij medische procedures. Mogelijke effecten op de gezondheid worden bepaald door zowel de dosis als de tijd waarin we aan die dosis zijn blootgesteld.
De infographic 'Blootstelling aan straling' geeft de bijdrage van de verschillende bronnen weer aan de jaarlijkse blootstelling aan straling (stralingstaart). Ook geeft de infographic weer dat deze blootstelling laag is en veilig is voor onze gezondheid.  Pas bij blootstelling aan veel hogere waarden is er mogelijk een gezondheidseffect. Het kleurverloop in de infographic geeft dit weer.

We staan allemaal aan straling bloot. Of dat voor onze gezondheid gevaarlijk is, hangt af van dosis en duur van blootstelling. In Nederland is de blootstelling gemiddeld 2,6 milliSievert per jaar.  Deze infographic geeft weer hoeveel de verschillende bronnen aan deze blootstelling bijdragen.

Download infographic 'Blootstelling aan straling'