De infographic 'Blootstelling aan straling' geeft de bijdrage van de verschillende bronnen weer aan de jaarlijkse blootstelling aan straling (stralingstaart). Ook geeft de infographic weer dat deze blootstelling laag is en veilig is voor onze gezondheid.  Pas bij blootstelling aan veel hogere waarden is er mogelijk een gezondheidseffect. Het kleurverloop in de infographic geeft dit weer.

Gerelateerde onderwerpen