Gemiddeld staan mensen in Nederland bloot aan 2,6 millisievert (mSv millisievert (millisievert)) straling per jaar. Dat is minder dan in de ons omringende landen. Bij straling denken veel mensen aan kerncentrales. Het aandeel straling dat we ontvangen door de nucleaire industrie is in werkelijkheid veel kleiner dan 1%, en daarmee zeer gering. Een veel grotere bijdrage, zowel in Nederland als wereldwijd, komt van het inademen van radioactieve stoffen die van nature in onze omgeving aanwezig zijn en door straling die wordt toegepast bij medische procedures. Mogelijke effecten op de gezondheid worden bepaald door zowel de dosis als de tijd waarin we aan die dosis zijn blootgesteld.