Maandelijks overzicht signalen over zoönosen bij mens en dier

In het signaleringsoverlegzoönosen (SO-ZSignaleringsoverleg Zoönosen) beoordelen deskundigen uit zowel de humane als de veterinaire sector op gestructureerde wijze regionale, landelijke en internationale signalen van (mogelijk) zoönotische aard afkomstig uit verschillende sectoren en dierreservoirs. De kerngroep bestaan uit een aantal vaste experts vanuit RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst, GDGezondheidsdienst voor Dieren, WBVRWageningen Bioveterinary Research, FDFaculteit Diergeneeskunde en NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Experts uit relevante geselecteerde instituten en organisaties worden ad hoc uitgenodigd. In het SO-Z wordt beoordeeld of er naar aanleiding van de signalen vervolgacties noodzakelijk zijn.

Maandelijks komen relevante signalen beschikbaar voor professionals. Het SO-Z  is onderdeel van de zoönosestructuur. Binnen deze humaan-veterinair geïntegreerde risicoanalyse-structuur vindt de eerste signalering van (opkomende) zoönosen plaats tot en met de bestrijding ervan. Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar zoonose@rivm.nl.

Inloggen

Voor wie is SO-ZSignaleringsoverleg Zoönosen?

  • Artsen
  • Dierenartsen
  • Beleidsmedewerkers VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en EZEconomische Zaken
  • Medewerkers NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
  • Onderzoekers op het gebied van zoönosen
  • Artsen in opleiding
  • Studenten diergeneeskunde en geneeskunde, life sciences, enzovoorts.

Aanmelden