Signaleringsoverleg zoönosen

Maandelijks overzicht signalen over zoönosen bij mens en dier

In het signaleringsoverlegzoönosen (SO-Z Signaleringsoverleg Zoönosen (Signaleringsoverleg Zoönosen)) beoordelen deskundigen uit zowel de humane als de veterinaire sector op gestructureerde wijze regionale, landelijke en internationale signalen van (mogelijk) zoönotische aard afkomstig uit verschillende sectoren en dierreservoirs. De kerngroep bestaan uit een aantal vaste experts vanuit RIVM, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), GD Gezondheidsdienst voor Dieren (Gezondheidsdienst voor Dieren), WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research), FD Faculteit Diergeneeskunde (Faculteit Diergeneeskunde), DWHC Dutch Wildlife Health Centre (Dutch Wildlife Health Centre), EMC Erasmus Medisch Centrum (Erasmus Medisch Centrum) en NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Experts uit relevante geselecteerde instituten en organisaties worden ad hoc uitgenodigd. In het SO-Z wordt beoordeeld of er naar aanleiding van de signalen vervolgacties noodzakelijk zijn.

Maandelijks komen relevante signalen beschikbaar voor professionals. Het SO-Z  is onderdeel van de zoönosenstructuur (One Health). Binnen deze humaan-veterinair geïntegreerde risicoanalyse-structuur vindt de eerste signalering van (opkomende) zoönosen plaats tot en met de bestrijding ervan. Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar zoonose@rivm.nl.

Aanmelden, inloggen & archief 

Voor wie is SO-Z Signaleringsoverleg Zoönosen (Signaleringsoverleg Zoönosen)?

  • Artsen
  • Dierenartsen
  • Verpleegkundigen infectieziektebestrijding
  • Beleidsmedewerkers VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en EZ Economische Zaken (Economische Zaken)
  • Medewerkers NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
  • Onderzoekers op het gebied van zoönosen
  • Artsen in opleiding
  • Studenten diergeneeskunde en geneeskunde, life sciences, enzovoorts.

Aanmelden