Teken zitten vooral in hoog, schaduwrijk gras en dode bladeren bij bomen en struiken. Controleer daarom op tekenbeten nadat u zulke plekken heeft bezocht.

 

Mensen die veel in aanraking komen met teken (zoals boswachters of hoveniers) kunnen zichzelf beschermen door de volgende maatregelen te nemen:
•    Blijf zoveel mogelijk op de paden en vermijd dichte begroeiing en struikgewas.
•    Draag dichte schoenen, lange mouwen en een lange broek. Stop broekspijpen in uw sokken. Op lichte kleding zijn teken beter te zien.
•    Draag kleding die geïmpregneerd is met het insectenwerende middel Permitrine of spuit uw kleding in met een middel dat DEET diethyltoluamide (diethyltoluamide) bevat.
•    Smeer de onbedekte huid in met middel dat DEET bevat.

Deze tips bieden geen garantie dat u geen tekenbeet oploopt. Het blijft dan ook belangrijk om te controleren op tekenbeten nadat u in het groen bent geweest.

Wilt u meer weten over DEET en wat hierin zit? Kijk dan op waarzitwatin.