De Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (hierna: de AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Adviseur Gevaarlijke Stoffen)) heeft in 2006 een advies uitgebracht over de praktijk van kwantitatieve risicoanalyse (QRA quantitative risk assessment (quantitative risk assessment)’s) voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De AGS heeft criteria benoemd waaraan het QRA-instrumentarium zou moeten voldoen en getoetst of dit voor het instrumentarium voor transportrisico’s het geval is.