Uit metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LMLLandelijk Meetnet Luchtkwaliteit) van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-Amsterdam en de DCMRMilieudienst Rijnmond blijkt dat de concentraties PM10fijnstof gemiddeld in 2011 iets hoger waren dan in 2010. Ondanks deze kleine verhoging zijn de concentraties in lijn met de langjarige dalende trend in PM10 concentraties. Op enkele locaties is een overschrijding van de norm voor het aantal dagen boven de 50 µg/m3kubieke meter waargenomen. Het aantal overschrijdingsdagen is relatief hoog ten opzichte van het jaargemiddelde. Dit komt omdat in 2011 een lange droge periode in het voorjaar hoge concentraties gaf die worden gemiddeld met een natte zomer met lage concentraties. Voor NO2Stikstofdioxide waren de jaargemiddelde concentraties in 2011 iets lager dan in 2010. Dit past in de langjarige dalende trend.

Meer informatie is te lezen in bijgevoegd artikel 'Trend in PM10fijnstof en NO2Stikstofdioxide concentratie, 2011 update'.