Deze vraag en antwoordenlijst geeft informatie over de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma met hepatitis B-vaccinatie voor alle kinderen. Alle kinderen geboren op of na 1 augustus 2011 krijgen deze vaccinatie aangeboden in het combinatievaccin DKTP difterie kinkhoest tetanus polio (difterie kinkhoest tetanus polio)-Hib haemophilus influenzae type b (haemophilus influenzae type b)-HepB hepatitis B (hepatitis B).