De ontwikkeling van kennis op het gebied van veilig werken staat niet stil. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu volt deze ontwikkelingen zorgvuldig.

De wereld is in beweging. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu volgt actuele ontwikkelingen op het gebied van veilig werken en speelt daar op in. We verkennen het veld en kijken wat er op ons af komt. Welke ontwikkelingen zijn belangrijk en welke trends zien we in onze grote hoeveelheid data over ernstige ongeveallen en arbeidsrisico's? En wat betekenen deze ontwikkelingen voor beleid en praktijk?

Een van de ontwikkelingen die RIVM volgt is het ontstaan van beroepsziekten. Jaarlijks zijn er duizenden mensen met een aandoening die in hoofdzaak wordt veroorzaakt door werk of arbeidsomstandigheden. Beter inzicht in de oorzaken van het ontstaan van beroepsziekten biedt kansen om ze eerder en beter te herkennen. De kennis en achtergronden op het gebied van arbeidsongevallen lijken ook van toepassing op het gebied van beroepsziekten.