Op deze webpagina staan voorbeelden van waargebeurde verhalen over ongevallen op het werk waarbij medewerkers letsel opliepen door contact met een schadelijke atmosfeer in een besloten ruimte. De voorbeelden zijn op twee manieren beschreven: een feitelijke beschrijving van een casus en een persoonlijk (geanonimiseerd) verhaal dat is gebaseerd is op de werkelijkheid.

Onderhoud in opslagvat wordt Johan en Mark fataal

Johan wordt op het laatste moment gevraagd om een onderdeel te vervangen in een groot opslagvat. Zijn collega Mark had net de  vorige dag dit onderdeel geïnstalleerd, maar het blijkt toch niet goed te werken. Omdat het vat erg diep is, heeft Johan een ladder nodig om de bodem te bereiken. Mark kijkt van boven mee. Wat zowel Johan als Mark niet weten is dat een derde collega de ventilator die in het vat stond al heeft opgeruimd. Het werk was immers al afgerond de vorige dag. Deze ventilator zorgt ervoor dat er genoeg zuurstof onderin het vat is voor mensen die daar aan het werk zijn. Al snel voelt Johan zich duizelig. Even later valt hij flauw. Mark ziet dit en gaat snel ook zelf het vat in om Johan te helpen. Voordat hij Johan uit het vat kan helpen, raakt hij zelf ook onwel. Zodra toegesnelde collega’s en hulpdiensten Johan en Mark een half uur later weten te bevrijden, zijn ze allebei helaas overleden wegens een gebrek aan zuurstof.

Casus: ongeval in een besloten ruimte

Wegens onderhoud zijn een paar onderdelen in een  groot opslagvat vervangen. Op het laatste moment blijkt echter dat dit bij één onderdeel niet goed is gegaan. Een medewerker wordt gevraagd dit te verhelpen. Het vat is dusdanig groot dat hij alleen met een ladder de bodem kan bereiken. Wat de medewerker niet weet is dat de machine die zorgt voor de benodigde ventilatie in het vat al is weggehaald. Hierdoor is er te weinig zuurstof om veilig te kunnen werken. Eenmaal beneden wordt de medewerker als gevolg hiervan onwel. Een collega probeert hem nog uit het vat te halen, maar ook hij raakt bedwelmd. Helaas komen beide medewerkers te overlijden voordat ze veilig uit het vat kunnen worden gehaald.