Vijfde ziekte, ook wel erythema infectiosum genoemd, is een besmettelijke vlekjesziekte die wordt veroorzaakt door het parvovirus B19. Een deel van de infecties verloopt zonder ziekteverschijnselen. De tijd tussen besmetting en de eerste ziekteverschijnselen varieert van 1 tot 3 weken.

Ziekteverschijnselen

Bij kinderen uit de ziekte zich door het ontstaan van kleine rode vlekjes in het gezicht die zich later kunnen verspreiden over het lichaam. Verder kunnen de wangen vuurrood worden. De infectie kan gepaard gaan met koorts of jeuk. Kinderen voelen zich meestal niet ziek. Na ongeveer een week verdwijnt de huiduitslag. De vlekjes kunnen nog enkele weken terugkomen, bijvoorbeeld door warmte, kou of inspanning, maar ze verdwijnen dan weer snel. Infectie leidt bij volwassenen vaak tot pijn en stijfheid van handen en voeten. Deze gewrichtsklachten houden meestal 1 tot 2 weken aan. Huiduitslag komt bij volwassenen minder vaak voor.

De ziekte kan tijdens de zwangerschap leiden tot gezondheidsrisico's voor de ongeboren baby. Vijfde ziekte komt merendeels voor bij kinderen. Voor zover bekend heeft 60-70% van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd antistoffen tegen parvovirus B19. Kinderen op basisscholen en kinderdagverblijven en hun gezinsleden hebben een verhoogde kans op infectie.

Besmetting en preventie van vijfde ziekte

De vijfde ziekte is niet erg besmettelijk en wordt vooral overgedragen door langdurig of intensief contact, zoals in een gezin, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of school. De besmettelijke periode begint ongeveer 1 week na besmetting en houdt aan tot de huiduitslag optreedt. Het virus bevindt zich in de keel van geïnfecteerde personen en kan overgedragen worden door druppeltjes die vrijkomen tijdens hoesten, niezen en praten. Tevens kan het virus tijdens de zwangerschap overgedragen worden van moeder naar kind. Er bestaat geen vaccin tegen de vijfde ziekte. De kans op besmetting wordt verkleind door goede hoest- en handhygiëne.

Wat is vijfde ziekte?

In deze video wordt u door een huisarts uitgelegd wat de vijfde ziekte is, hoe u het kan voorkomen en wat u moet doen als u deze ziekte heeft.