De VTV Volksgezondheid Toekomst Verkenning (Volksgezondheid Toekomst Verkenning) is een vierjaarlijkse rapportage van het RIVM over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van volksgezondheid en zorg. De VTV geeft een landelijk beeld, maar voor lokaal beleid is vaak een lokaal beeld nodig. Dit kan in de vorm van een regionale VTV. Sinds 2008 heeft ongeveer de helft van de 25 GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en zo'n regionale VTV gemaakt óf dit gedachtengoed overgenomen om een eigen verkenning te maken. In 2010 ontwikkelden het RIVM en een aantal GGD’en daarom samen een Toolkit ter ondersteuning van dit proces.

Deze Toolkit diende als hulpmiddel bij het in kaart brengen van de volksgezondheid in de regio en in gemeenten. De Toolkit bevatte informatie zowel over de inhoud en de vorm van een regionale volksgezondheidsrapportage als over het proces rondom het maken ervan. De Toolkit was tot 2017 te vinden op een aparte website. Sinds 2015 werd de Toolkit echter niet meer geactualiseerd (wegens het beëindigen van het project) en daarom is de website sinds 2017 niet meer beschikbaar. 

Hebt u vragen over de Toolkit of over ondersteuning van het RIVM bij het maken van een regionale volksgezondheidsrapportage, neem dan contact op met het RIVM via vtv@rivm.nl.