De VTV Volksgezondheid Toekomst Verkenning (Volksgezondheid Toekomst Verkenning)-2018 is in ontwikkeling. De VTV-2018 bestaat uit verschillende onderdelen. In juli 2017 verschenen het Trendscenario en het magazine '25 jaar VTV'. In december 2017 zijn de Themaverkenningen gepubliceerd en in juni 2018 zijn de Synthese van de VTV-2018 en de Opgaven & Handelingsopties gepubliceerd.

Kernboodschappen

Het gaat goed met onze volksgezondheid. We worden steeds ouder, en de meeste mensen voelen zich gezond en niet beperkt. Toch staan we voor een aantal grote opgaven. De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV Volksgezondheid Toekomst Verkenning (Volksgezondheid Toekomst Verkenning)) 2018 brengt in kaart wat er op ons af komt als we als maatschappij op de huidige voet door zouden gaan en niets extra’s zouden doen, en hoe we daarmee om kunnen gaan. 

Trendscenario

Als we op de huidige voet doorgaan en niets extra’s doen, hoe ziet onze volksgezondheid er dan uit in 2040? Het Trendscenario van de VTV Volksgezondheid Toekomst Verkenning (Volksgezondheid Toekomst Verkenning)-2018 in 1 minuut:

Trendscenario VTV 2018

(Beeldtekst: De VTV-2018 verkent onze volksgezondheid tot 2040. Wat zijn de belangrijkste opgaven?)

VOICE-OVER: De VTV-2018 verkent de toekomst.
Als we op de huidige voet doorgaan en niets extra's doen hoe ziet onze volksgezondheid er dan uit in 2040?
Door de vergrijzing zijn er in 2040 anderhalf miljoen meer ouderen dan nu.
We worden steeds ouder.
De levensverwachting stijgt door.
Ouderdomsziekten, zoals dementie, nemen sterk toe.

(Een oude man wast af.)

De zorguitgaven stijgen, door de vergrijzing maar ook omdat we steeds meer kunnen.

(Iemand test een mechanische hand.)

We roken steeds minder maar hebben wel meer overgewicht.
Dit is niet voor alle bevolkingsgroepen hetzelfde.
Veel mensen hebben een ziekte, en vaak zelfs meerdere tegelijkertijd.

(Mensen op een trampoline.)

Toch voelen we ons niet ongezonder.
Het Trendscenario laat zien voor welke opgaven we staan.

(Zwemmende mensen.)

De VTV verkent hoe we daarmee om kunnen gaan.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beeldtekst: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018. Meer weten? Ga naar www.vtv2018.nl.)

LEVENDIGE MUZIEK DIE WEGEBT