Bij het ouder worden kunnen de gezondheid en het welzijn van mensen afnemen en hun kwetsbaarheid toenemen. Hierdoor kunnen zij (meer) afhankelijk worden van zorg en ondersteuning. Verschillende typen zorg- en hulpverleners hebben de afgelopen jaren initiatieven in gang gezet om ouderen die risico lopen om kwetsbaar te worden, of mogelijk al kwetsbaar zijn, proactief op te sporen. Dit noemen we "vroegsignalering". Naar aanleiding hiervan kunnen zorg en ondersteuning worden ingezet. De gedachte hierachter is dat hiermee problemen worden opgelost, uitgesteld of voorkomen. Hierdoor kunnen ouderen mogelijk langer zelfstandig functioneren en wonen. Belangrijk is dat verschillende zorg- en hulpverleners die zich bezighouden met vroegsignalering samenwerken. Eerder onderzoek liet zien dat dit nog niet altijd goed van de grond komt. In deze factsheet geven we aanknopingspunten voor het verbeteren van samenwerking.

&nbsp