Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 maart 2016 houdende vergunningverlenging in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek voor een onderzoek naar de implementatie van de niet-invasieve prenatale test (NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test)) voor de detectie van foetaal trisomie 21, 13 en 18 met behulp van Massively Parallel Sequencing van
DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid) in moederlijk plasma bij zwangeren met een relatief hoog risico (TRIDENT-1).