Als de zon ondergaat is het nog niet meteen donker. De vraag is dan: wanneer is het nacht? Hiervoor zijn verschillende definities:

  • Civiele nacht: de zon is meer dan 6 graden beneden de horizon.
  • Nautische nacht: de zon is meer dan 12 graden beneden de horizon.
  • Astronomische nacht: de zon is meer dan 18 graden beneden de horizon.

Als het voor de gewone burger donker is, is dat nog niet donker genoeg voor het navigeren op zee met behulp van de sterren. En voor astronomen is zelfs dat nog niet donker genoeg. In Nederland wordt rond de langste dag de astronomische nacht niet bereikt.