Het RIVM werkt aan een gezonde leefomgeving, nu en in de toekomst.

Dit betekent dat het RIVM kijkt naar maatregelen die positief uitwerken voor het milieu. De zorg voor het milieu is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering, de bedrijfsstrategie en het onderzoek van het RIVM. Dit is vastgelegd in de milieubeleidsverklaring. Het RIVM maakt sinds 2007 gebruik van warmte- en koudeopslag. Voor de toekomst werken wij aan een geheel duurzame huisvesting.