Er bestaan verschillende richtlijnen (bijvoorbeeld Revi Regeling externe veiligheid inrichtingen (Regeling externe veiligheid inrichtingen) en PGS publicatiereeks gevaarlijke stoffen (publicatiereeks gevaarlijke stoffen)) voor externe- en interne-veiligheidsafstanden voor brandstoffen zoals LPG Liquefied Petroleum Gas (Liquefied Petroleum Gas) en CNG. Ook voor alternatieve brandstoffen, zoals LNG Liquefied Natural Gas (Liquefied Natural Gas) en mogelijk waterstof, zullen er PGS-richtlijnen worden opgesteld. Dit document bevat per motorbrandstof informatie over interne- en externe-veiligheidsafstanden uit diverse bronnen.