Titel Auteurs Rapportnummer
Bestrijdingsmiddelen: gewasbeschermingsmiddelen en biocidenGGD Informatieblad medische milieukunde Staal L., Vaal M., Dusseldorp A. 200112001
Afwegingen bij het gebruik van grondwater en de ondergrondEen verkenning op basis van ecosysteemdiensten Broers H.P., Lijzen J.P.A. 607710003
Agricultural practices and water quality on farms registered for derogation in 2012 Hooijboer A.E.J., de Koeijer T.J., van den Ham A., Boumans L.J.M., Prins H., Daatselaar C.H.G., Buis E. 680717038
Ammonia workshop 2012 Saint PetersburgAbating ammonia emission in UNECE United Nations Economic Commission for Europe (United Nations Economic Commission for Europe) and EECCA region van der Hoek K.W., Kozlova N.P. 680181001
Ammoniakdepositie in de duinen langs de Noordzee- en WaddenzeekustAnalyse van het verschil tussen gemeten en met OPS Operationele Prioritaire Stoffen (Operationele Prioritaire Stoffen) gemodelleerde concentraties Noordijk E., Hollander A., Sauter F., van Pul A. 680030001
Assessing health & environmental risks of nanoparticlesCurrent state of affairs in policy, science and areas of application Bleeker E.A.J., Evertz S., Geertsma R., Peijnenburg W.J.G.M., Westra J., Wijnhoven S.W.P. 2014-0157
Behoeftedekking Nederlandse drinkwatervoorziening 2015-2040Rapport t.b.v. Verkenning grondwatervoorraden voor drinkwater Tangena B.H. 2014-0006
Beoordeling bodem- en grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebiedenDiscussiestuk Swartjes F.A., Wuijts S., Otte P.F. 2014-0066
Beoordeling gezondheidsrisico's van arseen op de Zandmotor van Bruggen M., Swartjes F.A., Janssen P.J.C.M., Pit I.R., Griffioen J., Spijker J. 2014-0063
Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewaterVergelijking tussen Nederland en andere Europese landen Smit C.E., Kalf D. 601714026
Bioavailability of lead from Dutch made groundsA validation study van Kesteren P.C.E., Walraven N., Schuurman T., Dekker R., Havenaar R., Maathuis A., Bouwmeester H., Kramer E., Hoogenboom R., Slob W., van Eijkeren J.C.H., Brandon E.F.A., Boom G., Miermans K., Piso S., Cave M., Schwillens P, Lijzen J.P.A., Bakker M.I. 607711015
Bisphenol A Part 1. Facts and figures on human and environmental health issues and regulatory perspectives Bakker J., te Biesenbeek J.D., Boon P.E., Bos P., van Broekhuizen F.A., Geertsma R., Geraets L., de Jong W., Mennes W., Palmen N.G.M., Piersma A., Schuur G., Sijm D., van der Ven L., Verbist K., Wouters M., Zeilmaker M. 601351001
Bronnen van elektromagnetische velden en blootstelling van burgers Stam R., Pruppers M.J.M., Bolte J.F.B. 2014-0132
Changes in rainwater and groundwater quality as a result of atmospheric emission reductionsAcidification and eutrophication, 1989-2010 Boumans L.J.M., Wattel-Koekkoek E.J.W., van der Swaluw E. 680720007
De staat van het drinkwater in Nederland, 2012 Versteegh J.F.M., Dik H.H.J. 2014-0137
Development of emission testing values to assess sustainable landfill management on pilot landfillsPhase 2: Proposals for testing values Brand E. 607710002
Do current EU Europese Unie (Europese Unie) regulations for the safety assessment of chemical substances pose legal barriers for the use of alternatives to animal testing? Heringa M.B., de Wit-Bos L., Bos P.M.J., Hakkert B. 2014-0148
Drinkwaterbereiding uit oppervlaktewater: verkennende analyse herkomst vier geneesmiddelenCarbamazepine, metoprolol, metformine, amidotrizoïnezuur van der Aa N.G.F.M., Moermond C.T.A., Meijers E., Bak-Eijsberg C.I. 2014-0059
Drogedepositiemetingen van ammoniak in Natura 2000-gebied Bargerveen Stolk A., Noordijk H., van Zanten M.C. 680029001
Duurzaam consumentengedragVerkenning van de rol van de overheid, interventies en de Interventiedatabase Zwart M.H., Schriel A.M., Smit K., van Zijverden M. 2014-0058
Een indicatorsysteem voor ecosysteemdiensten van de bodemLife support functions revisited Rutgers M., Schouten T., Bloem J., Buis E., Dimmers W., van Eekeren N., de Goede R.G.M., Jagers op Akkerhuis G.A.J.M., Keidel H., Korthals G., Mulder C., Wattel-Koekkoek E.J.W. 2014-0145
Effecten van klimaat op gezondheidActualisatie voor de Nationale Adaptatiestrategie (2016) Wuijts S., Vros A.C., Schets F.M., Braks M.A.H. 2014-0044
Einde-afval bij afvalwater en bouwstoffenMogelijkheden om hergebruik te stimuleren binnen de circulaire economie Spijker J., van der Grinten E. 607710004
Eindevaluatie gebiedsdossiers drinkwaterwinningen Wuijts S., Bogte J.J., Dik H.H.J., Verweij W.H.J., van der Aa N.G.F.M. 270005001
Elemental Carbon ( EC European Commission (European Commission)) concentrations in the Netherlands Wesseling J.P., van der Swaluw E., Hoogerbrugge R., Velders G.J.M., de Vries W.J., van den Elshout S., Ameling M. 2014-0128
Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2012Informative Inventory Report 2014 Jimmink B.A., ten Broeke H.M., Coenen P.W.H.G., Droge R., Dröge R, Geilenkirchen G.P., Leekstra A.J., van der Maas C.W.M., te Molder R.A.B., Peek C.J., Vonk J., Wever D. 680355015
Environmental radioactivity in the NetherlandsResults in 2012 Knetsch G.J. 610891005
Environmental risk limits for pharmaceuticalsDerivation of WFD water quality standards for carbamazepine, metoprolol, metformin and amidotrizoic acid Moermond C.T.A. 270006002
Environmental risk limits for xylenesUpdate of the 2009 report van Leeuwen L.C., Smit C.E. 2014-0043
Ernstige arbeidsongevallen 1999-2011Trends en ontwikkelingen Berkhout P.H.G., Damen M., Ameling C.B., Sol V.M. 110010002
Evaluatie van Triade-onderzoeken op schietterreinen van Defensie Mesman M., Rutgers M., Schouten A.J., Bogte J.J., Dirven-van Breemen E.M. 2014-0077
Evaluation of equivalence of the MetOne BAM-1020 for the measurement of PM2.5 in ambient air Hafkenscheid T., Vonk J. 2014-0078
Evaluation of worker inhalation DNELsPart A: quality assessment of a selection of DNELs. Part B: Discussion paper on the possibilities to improve the overall quality of DN(M)ELs Schenk L., Palmen N., Theodori D. 110001001
Gebromeerde brandvertragers in afgedankte elektrische apparatuurStudie naar grenswaarden, het vóórkomen en de meting Broekman M.H. 609021125
Geluidmonitor 2013Meetwaarden op referentiepunten uit SWUNG-1 Jabben J., Potma C.J.M., den Hollander H.A., van Wijnen H.J. 2014-0021
Gevolgen van vermesting voor drinkwaterwinning van der Aa N.G.F.M., Boumans L.J.M., Claessens J.W. 2014-0116
Gezondheid en veiligheid in de OmgevingswetDoelen, normen en afwegingen bij de kwaliteit van de leefomgeving. Hoofdrapport Roels J.M., Verweij W., van Engelen J.G.M., Maas R.J.M., Lebret E., Houthuijs D.J.M., Wezenbeek J.M. 2014-0138
Gezondheid en veiligheid in de OmgevingswetRatio en onderbouwing huidige normen omgevings-kwaliteit. Bijlagenrapport Roels J.M., Verweij W., van Engelen J.G.M., Maas R.J.M., Lebret E., Houthuijs D.J.M., Wezenbeek J.M. 2014-0138-B
Gezondheid in de IJmondMonitoring medicijngebruik in relatie tot luchtkwaliteit Ameling C.B., Breugelmans O.R.P., Fischer P.H., Houthuijs D.J.M., Marra M., Velders G.J.M., Wesseling J.P., van Wiechen C.M.A.G. 601357015
Gezondheidsonderzoek Vliegbasis Geilenkirchen (Desk research) IHoofdrapportage: samenvatting, conclusies en aanbevelingen Gezondheidsonderzoek Vliegbasis Geilenkirchen van Poll R., Ameling C., Breugelmans O., Houthuijs D., van Kempen E., Marra M., Swart W. 630028011
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-Richtlijn medische milieukundeGezondheidsrisico van asbest in woningen en publieke gebouwen Hegger C., Akkermans S., Dusseldorp A., Geelen L., Links I., van Pelt A., Rozema B., Swartjes F.A., van Brederode N.E. 2014-0047
Greenhouse gas emissions in The Netherlands 1990-2012National Inventory Report 2014 Coenen P.W.H.G., van der Maas C.W.M., Zijlema P.J., Arets E.J.M.M., Baas K., van den Berghe A.C.W.M., te Biesebeek J.D., Nijkamp M.M., van Huis E.P., Geilenkirchen G.P., van der Hoek K.W., Versluijs C.W., te Molder R., Dröge R, Montfoort J.A., Peek C.J., Vonk J. 680355016
Grootschalige concentratie- en depositiekaarten NederlandRapportage 2014 Velders G.J.M., Aben J.M.M., Geilenkirchen G.P., den Hollander H.A., Noordijk H., van der Swaluw E., de Vries W.J., Wesseling J., van Zanten M.C. 680363002
Haalbaarheid gebruik onbemande meetvliegtuigjes bij calamiteiten Tukker K., Jentink H.W., van Putten E.M., Roelofsz M.C., Muller C.F., Vreeken J. 2014-0074
Handreiking gezondheidsonderzoek na rampenOnderzoek naar psychische en fysieke gezondheid en naar zorg- en ondersteuningsbehoeften na incidenten, crises, ongevallen en rampen IJzermans J., Claassen T., van der Ree J. 200000003
Hazardous substances in textile products Nijkamp M.M., Maslankiewics L., Delmaar J.E., Muller J.J.A. 2014-0155
Health implication of road, railway and aircraft noise in the European UnionProvisional results based on the 2nd round of noise mapping Houthuijs D.J.M., van Beek A.J., Swart W.J.R., van Kempen E.E.M.M. 2014-0130
Impact of increasing the blend ratio of biodiesel on engine emissions associated toxicityA quick scan by RIVM and TNO Gerlofs-Nijland M.E., Vercruijsse W., Cassee F.R., Janssen P., Kadijk G., Kooter I.M., Verbeek R.P., Zyl P.S., Jedynska A.D., Koornneef G.P. 240007001
Inventarisatie en prioritering van bronnen en emissies van microplastics Verschoor A.J., de Poorter L.R.M., Roex E., Bellert B. 2014-0110
Inventarisatie Toets- en Rekeninstrumenten de Nijs T., Brand E., Bulens J., Gooijer L., Hoogerbrugge R., Otte P., Verspoor H., van Zoonen P. 2014-0012
Inventory of databases containing worker exposure data on non-threshold carcinogens in Europe ter Burg W. 2014-0083
Inventory on the potential import of non-authorized genetically modified ornamentals in the Netherlands Scheepmaker J.W.A. 300003004
Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2013 Mooibroek D., Berkhout J.P.J., Hoogerbrugge R. 2014-0111
Ketenanalyse smeermiddelen de Groot G.M., Bakker J., Luit R.J. 300003005
Kwaliteitsstandaarden voor interactie grondwater met terrestrische ecosystemen Claessens J.W., Verweij W., Lukacs S., de Nijs A.C.M. 607402010
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2012Resultaten meetjaar 2012 in het derogatiemeetnet Hooijboer A.E.J., de Koeijer T.J., van den Ham A., Boumans L.J.M., Prins H., Daatselaar C.H.G., Buis E. 680717037
Literatuuroverzicht binnenmilieu, januari tot en met juni 2013 Bogers R.P., Mathijssen E.A.M., Fischer P.H., Schram-Bijkerk H.E. 2014-0055
LuchtkwaliteitsindexAanbevelingen voor de samenstelling en duiding Dusseldorp A., Fischer P.H., Dijkema M.B.A., Strak M.M. 2014-0050
Luchtnormen voor Zeer Zorgwekkende StoffenHerziening van milieukwaliteitsnormen Smit C.E., Janssen M.P.M. 2014-0039
Magneetvelden nabij Rokkeveenmeting voor en na ingebruikname van een nieuwe hoogspanningslijn Kelfkens G., Beerlage M.A.M., Bolte J.F.B., Pruppers M.J.M. 2014-0134
Meetresultaten en risicobeoordeling brand Shell Moerdijk de Groot G.M., Bos P.M.J., Boshuis M.E., van Putten E.M., Tangena B.H. 300001014
Meetstrategie roet Beijk R., Hoogerbrugge R., Stefess G., Wesseling J., de Jonge D., van den Elshout S. 680704025
Methods used to compensate for the effect of missing data in air quality measurements Nguyen P.L., Hoogerbrugge R. 2014-0079
Modelling and Mapping the impact of atmospheric deposition on plant species diversity in Europe Slootweg J., Posch M., Hettelingh J.P., Mathijssen-Spiekman E.A.M. 2014-0075
Monitoringsrapportage NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) 2014Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit van Zanten M.C., van Alphen A., Wesseling J., Mooibroek D., Nguyen P.L., Groot Wassink H., Verbeek C. 2014-0092
Nationaal Hitteplanversie 2015 Hagens W.I., van Bruggen M. 2014-0051
New method for the derivation of risk limits for secondary poisoning Verbruggen E.M.J. 2014-0097
Nieuwe inzichten wetenschappelijke signalering milieugezondheidsrisico'sSuggesties voor verbetering van het proces en een overzicht van nieuwe signalen Kruize H., Houweling D.A., Mooij M., Staatsen B.A.M. 630789011
Overview of legislation on sensitiserswith focus on consumer products Smit K., Schuur A.G. 50013001
Overview of methodologies for the derivation of Occupational Exposure Limits for non-threshold carcinogens in the EU Pronk M. 2014-0153
Overview of Occupational Exposure Limits within Europe Visser M.J., de Wit-Bos L., Palmen N.G.M., Bos P.M.J. 2014-0151
Progress report on New or Emerging Risks of Chemicals ( NERCs New or Emerging Risks of Chemicals (New or Emerging Risks of Chemicals)) Bakker J., Bruinen de Bruin Y., Hogendoorn E., Kooi M., Palmen N., Salverda J., Traas T., Sijm D. 2014-0040
Quality and usefulness of (extended) Safety Data Sheets Marquart H., Puijk I., Mulder E., Theodori D. 110001002
Quick scan and Prioritization of Microplastic Sources and Emissions Verschoor A., de Poorter L., Roex E., Bellert B. 2014-0156
Radioactiviteit in schrootRisicoclassificering en veiligheidsmaatregelen Stoop P., Overwater R.M.W., Roobol L.P. 2014-0117
Recent developments in medical techniques involving ionising or non-ionising radiationUpdate 2014 de Waard-Schalkx I., Stam R., van der Schaaf M., Bijwaard H. 2014-0070
Risico-inventarisatie gevaarlijke stofgroepenSamenvatting Zweers P.G.P.C., de Groot G.M., Bakker J. 2014-0124
Risk inventory of groups of hazardous substances Summary Zweers P.G.P.C., de Groot G.M., Bakker J. 2014-0159
Risk-based standards for PCBs in soilProposals for environmental risk limits and maximum values Verbruggen E.M.J., Brand E. 2014-0119
Scouting Vollegrondsgroenten op zand (2007-2010), een verkennend onderzoek Hooijboer A.E.J., van der Meer R.W., Fraters B., van Leeuwen T.C. 680717036
Signalen van milieugezondheidsrisico's 2013 Vros A.C., Kruize H., Houweling D.A. 630789013
SimpleTreat 4.0: a model to predict fate and emission of chemicals in wastewater treatment plantsBackground report describing the equations Struijs J. 601353005
Stralingsniveaumetingen rond het terrein van de EPZ kerncentrale te Borssele in 2012 Tanzi C.P. 2014-0139
Sulfaat in grondwater en oppervlaktewater in NederlandOverzicht van meetresultaten van nationale meetnetten Fraters B., de Goffau A. 2014-0120
TCP Tricresylfosfaat (Tricresylfosfaat)'s in cabinelucht van vliegtuigenVoortgangsrapportage voorjaar 2014 van Kesteren P.C.E., Jongeneel W.P., Palmen N.G.M., Rorije E., Cassee F.R., Sijm D.T.H.M. 330002001
Terugblik op vier jaar Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid ( NAMG Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid (Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid)) Staatsen B.A.M., Houweling D.A., Kruize H., Bogers R.P., Mulder Y.M., Koudijs E.A., van Overveld A.J.P., van Kuilenburg I.E. 630789010
Toepassing van toxische druk in beoordelingsinstrumenten Wintersen A., Oste L., Mesman M., Lijzen J.P.A. 607711016
Toepassingstest 'Handreiking 3.1 specifieke magneetveldzone bij hoogspanningslijnen' Kelfkens G., Breugelmans O.R.P., Pruppers M.J.M. 2014-0095
Towards a new risk-calculation method for rail transport of dangerous materialsTechnical report: failure frequencies for Dutch freight wagons based on incident cases Kok-Palma Y.S., Timmers P.G.J. 620550010
Trendanalyse van kwaliteit grondwater in drinkwaterwinningsgebieden (2000- 2009) Lukacs S., Wuijts S., Reijnders H.F.R., Ferreira J.A., Dik H.H.J., Boumans L.J.M. 607402011
Trendanalyse van kwaliteit van grondwater in drinkwaterwinningsgebieden (2000- 2012) Claessens J.W., Reijnders H.F.R., Ferreira J.A., Dik H.H.J. 607402012
Validatieonderzoek berekeningsmethodiek magneetveldzone in Maartensdijk Bolte J.F.B., Beerlage M.A.M., Kelfkens G., Pruppers M.J.M. 2014-0133
Verbeterde actuele luchtkwaliteitskaartenValidatie interpolatiemethode RIO Nederland Mooibroek D. 680704024
Verbetermogelijkheden voor de inzet van verspreidingsmodellen bij chemische incidenten Hansler R.J., Diepeveen J., Engering T., Geertsema G., Kooi E.S., van Leeuwen S. 300003003
Vergelijkende buitenluchtmetingen RIVM, GGD Amsterdam en DCMRResultaten voor 2013 Hafkenscheid T.L., van der Gaag E., de Jonge D. 680708018
Verkenning Indicatoren voor Zeer Zorgwekkende Stoffen van Leeuwen L.C., Smit C.E., Schuur A.G. 601357016
Verkenning van de variatie in ruimte en tijd van de incidentie van leukemie bij kinderen en jongeren in Nederland (1995-2010) Mulder Y.M., Ameling C.B., Breugelmans O.R.P., Dusseldorp A. 200112002
Verkenning van mogelijkheden voor onderzoek naar blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen bij omwonenden Bogers R.P., Schram-Bijkerk H.E., Devilee J.L.A., Knol A.B., Breugelmans O.R.P. 630030002
Water quality standards for imidaclopridProposal for an update according to the Water Framework Directive Smit C.E. 270006001
Water quality standards for uraniumProposal for new standards according to the Water Framework Directive van Herwijnen R., Verbruggen E.M.J. 270006003
Wonen langs het spoorGezondheidseffecten van trillingen door treinen van Kamp I., van Kempen E.E.M.M., van Wijnen H.J., Verheijen E., Istamto T., Breugelmans O.R.P., Dirven E.M., Koopman A. 2014-0096