Titel Auteurs Rapportnummer
Additieven in Nederlandse tabaksproducten. Trendanalyse gegevens 2010-2014 Pennings J., Kienhuis A., Schenk E., van de Nobelen S., Visser W., Talhout R. 2015-0201
Beleidskader Pre- en Neonatale Screeningen Vermeulen H.M., van Velzen R., Abbink F. 2015-0183
Beschikbaarheid, specialisatie en bereikbaarheid van Spoedeisende hulp in NederlandAnalyse gevoelige ziekenhuizen Kommer G.J., Gijsen R., Lemmens L.C., Kooistra M., Deuning C. 2015-0077
Beweeg- en sportgedrag van mensen met een chronische aandoening of lichamelijke beperking de Hollander E.L., Milder I.E., Proper K.I. 2015-0064
Cannabis contaminanten Venhuis B.J., van de Nobelen S. 2015-0205
Comparison of market authorization systems of medical devices in USA United States of America (United States of America) and Europe van Drongelen A., Hessels J., Geertsma R. 2015-0001
De gezondheidsrisico's van het gebruik van e-sigaretten Visser W., Geraets L., Klerx W., Hernandez L., Croes E., Schwillens P., Cremers H., Bos P., Talhout R. 2014-0143
Description of a nanocosmetics tool for risk assessment de Jong W.H., Delmaar C., Gosens I., Nijkamp M., Quik J.T.K., Vandebriel R.J., van Kesteren P.C.E., Visser M.J., Park M.V.D.Z., Wijnhoven S.W.P. 2015-0157
Dietary exposure to cadmium in the Netherlands Sprong R.C., Boon P.E. 2015-0085
Duplicaatvoedingsonderzoek bij kinderen 2014: eerste resultaten Wilson-van den Hooven E.C., Alewijn M., van den Top H.J., van der A D.L., Roos A.M., Drijvers J.J.M.M., Etemad Z., Ocke M.C. 2015-0170
Duplicaatvoedingsonderzoek bij kinderen 2014: opzet en uitvoering Wilson-van den Hooven E.C., Alewijn M., van den Top H.J., van der A D.L., Roos A.M., Drijvers J., Ocke M.C. 2015-0053
Dutch Health Care Performance 2014 van den Berg M.J., de Boer D., Gijsen R., Heijink R., Limburg L.C.M., Zwakhals S.L.N. 2015-0050
Een gezondere regio. Handvatten voor gebruik van de VTV Volksgezondheid Toekomst Verkenning (Volksgezondheid Toekomst Verkenning)-2014 Storm I., van Zoest H., van Loon A.J.M. 2015-0164
Eiwitkwaliteit en voedselveiligheidsaspecten van nieuwe eiwitbronnen en van hun producttoepassingen Seves M., Verkaik-Kloosterman J., Temme L., van Raaij J. 2015-0176
e-Medication met behulp van apps. Gebruik en gebruikerservaringen van Kerkhof L.W.M., van de Laar K., Schooneveldt B., Hegger I. 2015-0159
Estimation of the dietary intake of mycotoxins by means of measurements in human urine. The application of toxicokinetic models for the estimation of renal mycotoxin excretion Mengelers M.J.B., van Eijkeren J.C.H. 2015-0213
Exposure assessment of the food additive titanium dioxide (E 171) based on use levels provided by the industry Sprong C., Bakker M., Niekerk M., Vennemann M. 2015-0195
Gemeentelijke gezondheidsprofielen. Rapportage instrumentontwikkeling Zwakhals S.L.N., Luijben A.H.P. 2015-0125
Gezondheid verbindt! Evaluatie van het project Gezond Slotermeer den Broeder J.M., Pilon A., van de Weerd A. 2015-0140
Health effects of breastfeeding: an update. Systematic literature review Buijssen M., Jajou R., van Kessel F.G.B., Vonk Noordegraaf-Schouten M.J.M., Zeilmaker M.J., Wijga A.H., van Rossum C.T.M. 2015-0043
Het Vinkje. Inventarisatie van de ontwikkeling in de criteria voor toekenning Verhagen H., Milder I.E.J., Hendriksen M., Ocke M.C., van Raaij J.M.A., Temme E.H.M., van den Berg M. 2015-0045
Hoogrisicogroepen: onderzoek naar de mogelijkheden voor implementatie van de leidraad van de Gezondheidsraad binnen enkele wettelijke kaders. Aluminium als casus Nijkamp M., Sprong C., van de Ven B., Wolterink G., Mengelers M. 2015-0066
In-huis ontwikkelde IVD in vitro diagnostic device (in vitro diagnostic device) testenGebruik en kwaliteitsborging de Bruijn A., Roszek B. 2015-0152
Injection needles. Fact finding and risk assessment of excess adhesive de Kaste D. 2015-0094
Internationale activiteiten gericht op het verminderen van LC50 testen voor het vaststellen van acute toxiciteit in vissen. International efforts to reduce the use of acute toxicity tests in fish Kienhuis A., Dang Z.C., Ezendam J., Hakkert B. 2015-0127
Kalium inname: risico van hyperkaliëmie? Overzicht van beschikbare gegevens in Nederland Hendriksen M., van Rossum C., van der A D 2015-0009
Keuzepakket met tools voor integraal werken op lokaal en regionaal niveau Storm I., van Oers J.A.M. 2015-0180
Laseren en aanverwante behandelingen als 'voorbehouden handeling' in de Wet BIG Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg) van Drongelen A.W., de Bruijn A.C.P. 2015-0158
Legal barriers for the use of alternatives to animal testing: do current EU Europese Unie (Europese Unie) regulations and guidelines for regulatory acceptance of medicinal products pose legal barriers? Vonk R.A.A., van de Laar C.W.E, Hegger I., Ezendam J., Janssen S.W.J., Hoebert J.M. 2015-0084
Luisteren naar de digitale patiëntVerkennende analyse van gesprekken op social media over medicatie en ziekte van Berkel J.J., Lambooij M.S., Hegger I. 2015-0160
Monitor Productsamenstelling voor zout, verzadigd vet en suiker. RIVM Herformuleringsmonitor 2014 Temme E.H.M., Milder I.E.J., Westenbrink S., Toxopeus I.B., van den Bogaard C.H.M., van Raaij J.M.A. 2015-0034
Mono- en disacharidengehalten van voedingsmiddelen. Uitgangssituatie voor het bepalen van veranderingen in productsamenstelling Milder I.E.J., Toxopeus I.B., Westenbrink S. 2015-0035
Nanotechnologies in medical devices Geertsma R.E., Park M.V.D.Z., Puts C.F., Roszek B., van der Stijl R., de Jong W.H. 2015-0149
Ontwikkelingen op het gebied van medische technologie in Nederland. Een verkenning 2014 Roszek B., de Bruijn A.C.P., van Drongelen A.W., Hessels J., de Vries C.G.J.C.A. 2015-0047
Polyfarmacie bij kwetsbare ouderenRisico's rondom overgangen tussen eerste en tweedelijnszorg Lemmens L.C., Weda M. 2015-0088
Preventie in het zorgstelsel: wat kunnen we leren van het buitenland? Een eerste inventarisatie op basis van interviews met buitenlandse experts en literatuur Heijink R., Struijs J. 2015-0182
Quickscan interventies voor sportblessurepreventie Hoogendoorn M., Wendel-Vos W., Schaars D., van den Berg M. 2015-0181
Risk analysis of particulate contamination in Silimed silicone-based breast implants Venhuis B., Keizers P., Geertsma R., Woutersen M., Muller A., Pronk M. 2015-0202
Risk assessment of substances in combined exposures (mixtures) Staal Y., van der Ven L. 2015-0189
Samen werken aan duurzame zorgLandelijke monitor proeftuinen Drewes H.W., Heijink R., Struijs J.N., Baan C.A. 2015-0076
Speciation of metals and metalloids in tobacco and tobacco smoke. Implications for health and regulation Campbell R.C.J., Klerx W.N.M., Talhout R., Stephens W.E. 2015-0026
The health risks of using e-cigarettes Visser W., Geraets L., Klerx W., Hernandez L., Stephens E., Croes E., Schwillens P., Cremers H., Bos P., Talhout R. 2015-0144
Veilige maximale dagdosering retinol in vitaminepreparaten Verkaik-Kloosterman J. 2015-0049
Vitamine D uit voedingssupplementeninname, persoons- en gebruikskenmerken Geurts M., Verkaik-Kloosterman J., Buurma-Rethans E, Brants H., van Rossum C., van Kranen H., Hoekstra J. 2015-0029
Voeding van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en autochtone Nederlanders in Amsterdam de Boer E.J., Brants H.A.M., Beukers M., Ocke M.C., Dekker L., Nicolaou M., Snijder M. 2015-0099