DISCLAIMER
De Regieraad WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie) heeft deze WIP-richtlijn in 2016 geprioriteerd voor revisie.  Besloten is dat de revisie niet meer uitgevoerd zal worden in verband met de afbouw van activiteiten. De gebruiker van de richtlijn dient er nadrukkelijk rekening mee te houden dat de richtlijn -op onderdelen- niet meer up-to-date is. Hiermee wordt bedoeld dat onderdelen mogelijk niet meer overeenkomen met huidige wetenschappelijke inzichten of dat er voor onderdelen opnieuw landelijk afstemming van expertmeningen moet plaatsvinden.


Dit is de WIP-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen met als onderwerp 'Maatregelen tegen overdracht van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO bijzonder resistente micro-organismen (bijzonder resistente micro-organismen))'. 

Zie richtlijnen in ontwikkeling

Aan de rechterzijde vindt u de volledige richtlijn. Hieronder vindt u de recente aanvulling op de richtlijn (augustus 2013).

10 Reiniging en desinfectie
->Reinig en desinfecteer de isolatiekamer van de patiënt met BRMO na ontslag of overplaatsing.

Toelichting: Het reinigings- en desinfectiebeleid bij BRMO-patiënten wijkt op één punt af van het normale reinigings- en desinfectiebeleid bij contactisolatie en (contact)druppelisolatie: na ontslag of overplaatsing van de patiënt met BRMO vindt altijd einddesinfectie van de isolatiekamer plaats, ongeacht de isolatievorm. Zie de WIP-richtlijnen: Strikte isolatie, Strikte isolatie kinderen en Reiniging en desinfectie van ruimten, meubilair en voorwerpen.

Opmerking: Indien een patiënt op een zaal is verpleegd, krijgt de kamer na vertrek van de laatste BRMO positieve patiënt een einddesinfectie.

De WIP constateert dat er na vaststelling van de definitieve richtlijn nog veel discussie gaande is over de noodzakelijkheid van einddesinfectie bij bepaalde groepen Enterobacteriaceae en over de praktische uitvoerbaarheid van einddesinfectie op zaal. Deze discussie gaat de WIP daarom opnieuw voeren en wel bij de revisie van de isolatierichtlijnen die komend jaar (2013-2014) gepland staat. De WIP is namelijk van mening dat aanbevelingen over schoonmaak en desinfectie van ruimten in de richtlijnen over de specifieke vormen van isolatie thuishoren.

Motivatie: Uit literatuur is gebleken dat de omgeving van een patiënt met BRMO hevig gecontamineerd kan zijn en dat sommige BRMO bijzonder goed in materialen en oppervlakken kunnen overleven (26;27).

->Reinig en desinfecteer materialen en apparatuur die de kamer van een patiënt met BRMO verlaten direct.

Adequate reiniging is van essentieel belang voordat desinfectie plaatsvindt (28). Raadpleeg voor de keuze van reinigings- en desinfectiemiddelen de WIP-richtlijnen Beleid reiniging, desinfectie en sterilisatie en Reiniging en desinfectie van ruimten, meubilair en voorwerpen.

2 Belangrijkste wijzigingen
De werkgroep heeft de onderstaande wijzigingen aangebracht ten opzichte van de vorige richtlijn:

Reiniging en desinfectie
Het reinigings- en desinfectiebeleid bij BRMO-patiënten wijkt op één punt af van het normale reinigings- en desinfectiebeleid bij contactisolatie en (contact)druppelisolatie: De werkgroep acht desinfectie van de isolatiekamer van de patiënt met BRMO na ontslag of overplaatsing, zoals bij het opheffen van strikte isolatie, gewenst. Zie hoofdstuk 10.

De WIP constateert dat er na vaststelling van de definitieve richtlijn nog veel discussie gaande is over de noodzakelijkheid van einddesinfectie bij bepaalde groepen Enterobacteriaceae en over de praktische uitvoerbaarheid van einddesinfectie op zaal. Deze discussie gaat de WIP daarom opnieuw voeren en wel bij de revisie van de isolatierichtlijnen die komend jaar (2013-2014) gepland staat. De WIP is namelijk van mening dat aanbevelingen over schoonmaak en desinfectie van ruimten in de richtlijnen over de specifieke vormen van isolatie thuishoren.