De WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-Richtlijn over Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk is inmiddels verlopen. Aangezien begin 2017 alle activiteiten van de WIP zijn gestaakt, zal er geen revisie meer worden uitgevoerd.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft een nieuwe richtlijn opgesteld. U vindt de NHG Nederlands Huisartsen Genootschap (Nederlands Huisartsen Genootschap)-richtlijn hier