Dit is de nieuwe WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-Richtlijn 'Lokale toediening geneesmiddelen' voor infectiepreventie in de zorgcategorie Revalidatiecentra.

NB: Bovengenoemde publicatiedatum betreft de datum van het verschijnen op de website.

Op het voorblad van de richtlijn vindt u de publicatiedatum en geplande revisiedatum van de richtlijn.

In de rechterkolom op deze pagina kunt u de WIP-richtlijn 'Lokale toediening geneesmiddelen' voor infectiepreventie' downloaden.