WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen met als onderwerp 'Preventie van infecties door verbouwingen in en om ziekenhuis'.

LET OP

Deze richtlijn is niet meer beschikbaar omdat de revisiedatum meer dan een jaar is overschreden. De richtlijn voldoet daardoor niet meer aan de kwaliteitsnormen van de WIP.