Het RIVM heeft het veldwerk afgerond voor het vervolgonderzoek naar de effecten van wonen langs het spoor. Het onderzoek is gericht op de effecten van treinverkeer. Het vindt plaats in heel Nederland, onder bewoners van willekeurig geselecteerde adressen binnen 300 meter van het spoor. De resultaten van het onderzoek leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van maatregelen om de hinder van geluid en trillingen door treinverkeer te verminderen. De resultaten van het onderzoek worden eind 2022 gepubliceerd.

Waarom dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is een landelijk beeld te krijgen van de gezondheid en de kwaliteit van leven van mensen die aan het spoor wonen. Voor het RIVM is het de derde keer dat onderzoek naar trillingen door treinverkeer wordt gedaan.

Hoe verloopt het onderzoek?

Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van vragenlijsten. Het RIVM benadert 16.000 bewoners van woningen binnen 300 meter van het spoor. In het onderzoek wordt onder andere gevraagd hoe bewoners het wonen langs het spoor beleven en wat zij de positieve en de negatieve kanten vinden. De bewoners van de geselecteerde panden zijn 16 jaar of ouder.  Daarnaast zullen ook personen worden uitgenodigd die al in 2013 en 2019 hebben deelgenomen aan onderzoek van het RIVM. Met behulp van deze aanpak hoopt het RIVM een zo goed mogelijk landelijk beeld te kunnen krijgen. Daarnaast wil het RIVM de resultaten  kunnen vergelijken met eerdere metingen. Ook kan het RIVM de informatie voor een deel van de medewerkers koppelen aan de informatie over veranderingen die aan, op en langs het spoor hebben plaatsgevonden. Publicatie van de onderzoeksresultaten zal daardoor nog enige tijd in beslag nemen.