Deze workshop geeft u informatie over de gevolgen van slechthorendheid op de ontwikkeling van een kind. Hoe kunnen jeugdartsen hiermee rekening houden bij het monitoren van de ontwikkeling van een kind? Ook is besproken welke interventies geboden kunnen worden aan slechthorende kinderen. Met het publiek is van gedachten gewisseld over de samenwerking van de gezinsbegeleidingsdiensten met de jeugdgezondheidszorg.

In de rechterkolom vindt u de presentatie van de sprekers:

  • Mw mevrouw (mevrouw). drs. Bettie Carmiggelt, arts M&G maatschappij&gezondheid (maatschappij&gezondheid), adviseur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Utrecht
  • Mw. drs. NoĆ«lle Uilenburg manager Onderzoek en Ontwikkeling & Vroegtijdige Onderkenning Gehoorstoornissen NSDSK Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind), Amsterdam