In dit bulletin wordt voor ozon een overzicht gegeven van de smogsituatie in de periode april tot en met september 2012. Er zijn in deze maanden vier smogdagen door ozon geweest, op 25, 26, 27 juli en 19 augustus. Dit zijn 3 smogdagen meer dan vorige jaar, waarbij dient te worden opgemerkt dat er ook meer zomerdagen genoteerd kon worden