Zorggegevens is een wegwijzer naar databronnen over de volksgezondheid en zorg in Nederland. Denk bij databronnen aan patiëntenregistraties, enquêtes, monitors en langlopende onderzoeken. We ontwikkelen Zorggegevens in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Metadatabase

Deze metadatabase is bedoeld voor professionals in de zorg, onderzoekers, beleidsmakers en studenten. Bij elke gegevensbron staat het doel van het onderzoek, waar de gegevens voor worden gebruikt, wie het financiert en de beschikbaarheid. Zorggegevens heeft de data zelf niet, maar verwijst door naar waar de gegevens opgevraagd kunnen worden.

Ga naar www.zorggegevens.nl