Zorggegevens.nl: wegwijzer naar gegevensbronnen over volksgezondheid en zorg.

Zorggegevens.nl verstrekt informatie over gegevensbronnen zoals zorgregistraties, enquĂȘtes, monitors en langlopende (cohort) onderzoeken. De site Zorggegevens is primair bedoeld voor professionals zoals epidemiologen, wetenschappers en beleidsmakers en voor studenten. Wie verzamelt met welk doel welke gegevens, wie financiert dit, waar gebruikt men de gegevens voor (welke producten)?

Ga naar http://www.zorggegevens.nl/