Het RIVM organiseert samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit het 9e Nationale symposium zoönosen met als thema Onze gevleugelde vrienden.

Mensen kunnen via vogels aan zoönotische agentia worden blootgesteld. De meest bekende hiervan zijn Campylobacter en Salmonella, die vooral voedselinfecties veroorzaken. Maar er zijn nog meer zoönosen die via vogels kunnen worden overgebracht, zoals vogelgriep en papegaaienziekte. Naast het direct overbrengen van zoönosen, kunnen vogels ook muggen en teken meenemen die besmet zijn met ziekteverwekkers, zoals bijvoorbeeld het Westnijlvirus. Om meer inzicht te krijgen welke risico’s vogels mee kunnen brengen is kennis over vogels en migratieroutes van belang.

 

 

Datum 3 november 2015
Locatie RIVM, Bilthoven
Programma Agenda www.rivm.nl
Aanmelden