Op vrijdag 30 november organiseert het RIVM de netwerkmiddag veilig werken. Het thema van de middag: 'Beroepsziekten: en ze werkten nog gezond en gelukkig?!'.

Jaarlijks overlijden naar schatting ruim 4.000 mensen door beroepsziekten. Deze interactieve middag gaan we graag met u in gesprek over vragen als: Welke signalen kunnen we herkennen bij het ontstaan van een beroepsziekte? Welke achterliggende oorzaken van beroepsziekten zien we? En hoe kunnen we werkgevers en werknemers voorlichten over beroepsziekten en het voorkomen ervan? 

Deze middag leren we van elkaars inzichten door met elkaar in gesprek te gaan. Professionals met ieder hun eigen perspectief op het ontstaan van beroepsziekten. Kunnen we onze kennis en inzichten bundelen en komen tot een gezamenlijke aanpak om beroepsziekten te voorkomen? Dit doen we in een interactieve werkvorm: 'Ridders van de ronde tafel’. In meerdere rondes gaan we op zoek naar signalen en (achterliggende) oorzaken van beroepsziekten. We verkennen de belangrijkste acties om beroepsziekten te voorkomen en staan stil bij de manier waarop we communiceren over risico’s van beroepsziekten.

 Programma

12.00 uur                    

registratie en inlooplunch

13.00 uur

Introductie: Beroepsziekten: en ze werkten nog gezond en gelukkig? | Viola van Guldener, RIVM

13.20 uur

‘Ridders van de Ronde tafel’: een interactieve werkvorm om signalen bij het ontstaan van beroepsziekten te benoemen en achterliggende oorzaken in kaart te brengen | Cyril Lutjens, RPS

13.30 uur

Ronde 1 ‘Ridders van de Ronde tafel’

14.00 uur       

Ronde 2 ‘Ridders van de Ronde tafel’

14.20 uur       

Pauze

14.50 uur       

Verschillende perspectieven op beroepsziekten | Paul Kuijer, bewegingsspecialist AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam) en Tamara Onos, arbeidshygiënist

15.20 uur       

Communiceren over risico’s rond beroepsziekten | Viola van Guldener

15.30 uur       

Ronde drie ‘Ridders van de Ronde tafel’

16.15 uur       

Terugkoppeling ervaringen en afsluiting

17.00uur

Borrel