RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lancering EZIPs website over zoönosen

Publicatiedatum: 23 juni 2010
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
EZIPs (Emerging Zoonoses Priority and Information system) is een interactieve website. Deze website biedt informatie voor professionals over nieuwe en bestaande zoönosen. EZIPs geeft op transparante wijze inzicht in de risicobeoordeling van de opduikende zoönosen. Ook bestaat de mogelijkheid om na te gaan wat de invloed is van nieuwe informatie op de risicobeoordeling.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.

Home / Documenten en publicaties / 2010 / Lancering EZIPs website over zoönosen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu