RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

NDM-Enzym maakt bacterie zeer resistent

Publicatiedatum: 11 augustus 2010
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
De BBC maakt melding van opkomst van het zogeheten NDM-1 enzym dat wordt aangemaakt door bijvoorbeeld de E. coli bacterie bij patiënten die behandeld zijn in of gereisd hebben door India, Pakistan en Bangladesh. Bacteriën met dit enzym zijn ongevoelig voor de meeste soorten antibiotica, waardoor ernstige infecties moeilijk of zelfs niet meer te behandelen zijn.

De bacteriën zijn onschadelijk zolang mensen gezond zijn. In Nederland komt de bacterie nog nauwelijks voor. Ongevoeligheid voor antibiotica komt wereldwijd steeds vaker voor. Een goede opsporing in laboratoria en een goede naleving van de hygiënische maatregelen in ziekenhuizen is cruciaal om verspreiding van NDM-1 bacterieen in Nederlandse zorginstellingen te voorkomen.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.

Home / Documenten en publicaties / 2010 / NDM-Enzym maakt bacterie zeer resistent

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu