RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Rapport over zoönosen aangeboden aan minister Verburg

Publicatiedatum: 23 juni 2010
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Vandaag presenteert het RIVM de belangrijkste bevindingen uit het onderzoeksprogramma ‘Emerging Zoonoses’ dat het RIVM coördineert op verzoek van het ministerie van LNV. Tevens is het bijbehorende rapport ‘Emerging zoonoses: early warning and surveillance in the Netherlands’ aangeboden aan minister Verburg van Landbouw.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.

Home / Documenten en publicaties / 2010 / Rapport over zoönosen aangeboden aan minister Verburg

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu