RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Resistente bacteriën in oppervlaktewater

Publicatiedatum: 13 december 2010
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
In oppervlaktewater en slib in veeteeltrijke gebieden komen hoge percentages bacteriën voor die resistent zijn tegen een of meerdere antibiotica.

Een deel hiervan is mogelijk afkomstig uit de mest van nabijgelegen veeteeltbedrijven. Dit blijkt uit een nieuw verkennend onderzoek van het RIVM.

Het rapport 'Antibioticaresistente bacterien in Nederlands oppervlaktewater in veeteeltrijk gebied' vindt u onder 'Zie ook'.

 

Home / Documenten en publicaties / 2010 / Resistente bacteriën in oppervlaktewater

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu