RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Naslagwerk bodemverontreiniging gepubliceerd

Publicatiedatum: 27 april 2011
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
“Dealing with contaminated sites - From theory towards practical application” is een omvangrijk boek dat dit voorjaar onder leiding van een bodemkundige van het RIVM gereed is gekomen.

Het boek beschrijft het omgaan met bodemverontreiniging in al haar facetten, van locatieonderzoek in het geval van verdachte locaties tot aan bodemsanering in het geval van ernstig verontreinigde locaties. Een belangrijk aandachtspunt in het boek is risicoanalyse gericht op de menselijke gezondheid, het bodemecosysteem en grondwater. Aan het boek hebben ruim zestig experts bijgedragen uit Europa, de Verenigde Staten, Canada en Australië, met een grote inbreng van RIVM-deskundigen. De vijfentwintig hoofdstukken van dit boek bieden relevante informatie voor zowel ervaren wetenschappers, studenten, consultants en beleidsmedewerkers, alsmede voor milieudeskundigen in landen die in de beginfase zijn van het opzetten of uitbouwen van een bodembeleid.

Uitgeverij Springer
Environmental Sciences
ISBN  978-90-481-9756-9

Omslag van het boek

Home / Documenten en publicaties / 2011 / Naslagwerk bodemverontreiniging gepubliceerd

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu