RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

RIVM voert metingen uit bij brand Amsterdam

Publicatiedatum: 22 februari 2011
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
De Milieuongevallendienst van het RIVM onderzoekt of en in hoeverre er schadelijke stoffen vrijkomen bij de brand in het havengebied in Amsterdam. Het RIVM rapporteert de resultaten aan de gemeente Amsterdam (bevoegd gezag) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De Milieuongevallendienst (MOD) van het RIVM onderzoekt of en in hoeverre er schadelijke stoffen vrijkomen bij de brand in het havengebied in Amsterdam. De MOD beschikt over geavanceerde meetapparatuur waarmee ter plekke metingen kunnen worden gedaan.

De MOD maakt onderdeel uit van het Beleidsondersteunend Team milieu-incidenten (BOT-mi). Daarin zijn verschillende organisaties vertegenwoordigd, zoals KNMI, RIKILT en DCMR. Gezamenlijk wordt informatie verzameld over mogelijke gevaren voor volksgezondheid en milieu. De informatie en adviezen worden door het BOT-mi aan het zogeheten bevoegd gezag – de coördinerende instantie – gerapporteerd. Het bevoegd gezag kan daarmee eventuele maatregelen nemen.

De MOD neemt onder andere monsters van lucht en neergeslagen (roet)deeltjes. De resultaten van de analyses worden door het BOT-mi gerapporteerd aan het bevoegd gezag: de Gemeente Amsterdam. De resultaten worden binnen enkele dagen verwacht. Het RIVM maakt zelf geen (tussentijdse) resultaten bekend.

Meer informatie over de brand vindt u onder 'Zie ook'.
 

 

Home / Documenten en publicaties / 2011 / RIVM voert metingen uit bij brand Amsterdam

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu