RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Samenvatting en advies deskundigenberaad Hepatitis E

Op 12 juni 2015 heeft het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM een deskundigenberaad belegd met betrekking tot de mogelijke toename van Hepatitis E in Nederland. Tijdens dit beraad is de huidige stand van zaken op het gebied van hepatitis E-verspreiding en de potentiële risico’s voor de volksgezondheid besproken. Hierbij waren deskundigen aanwezig van het RIVM, het CVI, Sanquin, de NVWA, evenals medisch specialisten op het gebied van leverziekten, medische microbiologie en infectieziekten uit verschillende Nederlandse academische ziekenhuizen en laboratoria. In de adviesbrief, rechts onder Download, vindt u de samenvatting van dit beraad en de adviezen van de deskundigen.

Hierbij waren deskundigen aanwezig van het RIVM, het CVI, Sanquin, GGD Groningen evenals medisch specialisten op het gebied van leverziekten, medische microbiologie en infectieziekten uit verschillende Nederlandse academische ziekenhuizen en laboratoria.

In de adviesbrief, rechts onder Download, vindt u de samenvatting van dit beraad en de adviezen van de deskundigen.

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / 2011 / Samenvatting en advies deskundigenberaad Hepatitis E

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu